X
تبلیغات
وبلاگicon
کد تقلب - کد تقلب gta5 پلی استیشن2
وبلاگicon
کدتقلب ، ترینر ، رمز و نسوز کننده ی بازی grand theft auto sanandereas برای پلی استیشن

راهنما (L:چپ)(>:R )(U: بالا )(:پابینD)(دایره : O)، ( مثلث ، V) ، (مربع : #)

دفاع ،  سلامتی و $250.000 تمام رمز ها در حین بازی زده می شود .

R1, R2, L1, X, L, D, R, U, L, D, R, U

اسلحه ها :

R1, R2, L1, R2, L, D, R, U, L, D, R, U

R1, R2, L1, R2, L, D, R, U, L, D, D, L

R1, R2, L1, R2, L, D, R, U, L, D, D, D

مهمات:

L1, R1, #, R1, L, R2, R1, L, #, D, L1, L1

اسلحه ی هیت من (hitman):

D, #, X, L, R1, R2, L, D, D, L1, L1, L1

بازده بالای راننده گی :

#, L2, X, R1, L2, L2, L, R1, R, L1, L1, L1

قدرت بیشتر :

V, U, U, L, R, #, O, L

بیشتر شدن وزن :

V, U, U, L, R, #, O, D

کم شدن قدرت و وزن :

V, U, U, L, R, #, O, R

احترام بیش از حد :

L1, R1, V, D, R2, X, L1, U, L2, L2, L1, L1

جاذبه ی بیش از حد :

O, V, V, U, O, R1, L2, U, V, L1, L1, L1

جرعت بیش از حد :

D, L, L1, D, D, R2, D, L2, D

خودکشی کردن :

R, L2, D, R1, L, L, R1, L1, L2, L1

گرسنه نمی شوید :

#, L2, R1, V, U, #, L2, U, X

جاذبه ی کم :

V, U, R, D, #, R2, R1

جاذبه ی بیش از حد :

V, U, R, D, L2, L1, #

بلند شدن سریع:

O, O, L1, #, L1, #, #, #, L1, V, O, V

کم کردن سنجشگر تعقیب :

R1, R1, O, R2, U, D, U, D, U, D

بیشتر کردن سنجشگر تعقیب :

R1, R1, O, R2, L, R, L, R, L, R

گرفتن تمام ستاره های تعقیب :

O, R, O, R, L, #, X, D

برداشتن پلیس ها :

O, R, O, R, L, #, V, U

میزان تنظیم رسانه :

R2, O, U, L1, R, R1, R, U, #, V

نشانه گرفتن هنگام راننده گی :

U, U, #, L2, R, X, R1, D, R2, O

حیله های آب و هوا :

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, D

هوای بارانی :

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, O

هوای آفتابی :

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, V

هوای ابری :

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, #

مه :

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

طوفان شن :

U, D, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2

رنگ آسمان نارنجی می شود و ساعت در 21:00 متوقف می شود .

L, L, L2, R1, R, #, #, L1, L2, X

شب و ساعت در 00:00 متوقف می شود :

#, L1, R1, R, X, U, L1, L, L

رمز برای ایجاد اشیا و وسایل :

چتر :

L, R, L1, L2, R1, R2, R2, U, D, R, L1

استرج :

R2, U, L2, L, L, R1, L1, O, R

چوپان :

U, R, R, L1, R, U, #, L2

Bloodring Banger:

D, R1, O, L2, L2, X, R1, L1, L, L

Hotring Racer 1:

R1, O, R2, R, L1, L2, X, X, #, R1

Hotring Racer 2:

R2, L1, O, R, L1, R1, R, U, O, R2

Trashmaster:

O, R1, O, R1, L, L, R1, L1, O, R

Rhino:

O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, V, O, V

Romero Hearse:

D, R2, D, R1, L2, L, R1, L1, L, R

ماشین گلف:

O, L1, U, R1, L2, X, R1, L1, O, X

Jet Pack:

L1, L2, R1, R2, U, D, L, R, L1, L2, R1, R2, U, D, L, R

Monster Truck:

R, U, R1, R1, R1, D, V, V, X, O, L1, L1

Quadbike:

L, L, D, D, U, U, #, O, V, R1, R2

Hydra:

V, V, #, O, X, L1, L1, D, U

Planer:

O, U, L1, L2, D, R1, L1, L1, L, L, X, V

Hovercraft:

V, V, #, O, X, L1, L2, D, D

بولدوزر:

R2, L1, L1, R, R, U, U, X, L1, L

شكارچي‌:

O, X, L1, O, O, L1, O, R1, R2, L2, L1, L1

تانکر:

R1, U, L, R, R2, U, R, #, R, L2, L1, L1

کد تقلب و رمز برای کنترل ترافیک :

منفجر شدن تمام ماشین ها :

R2, L2, R1, L1, L2, R2, #, V, O, V, L2, L1

ماشین های مشکی رنگ :

O, L2, U, R1, L, X, R1, L1, L, O

ماشین های صورتی رنگ :

O, L1, D, L2, L, X, R1, L1, R, O

ماشین های که دیده می شوند شروع به منفجر شدن می کنند :

L1, L2, L2, U, D, D, U, R1, R2, R2

پرش به ارتفاع :

U, U, V, V, U, U, L, R, #, R2, R2

با استفاده از BMX پرش به ارتفاع :

V, #, O, O, #, O, O, L1, L2, L2, R1, R2

ترافیک وحشی :

R2, O, R1, L2, L, R1, L1, R2, L2

افزایش حاکمیت ماشین در هنگام راننده گی :

V, R1, R1, L, R1, L1, R2, L1

ماشین های نامرعی :

V, L1, V, R2, #, L1, L1

ماشین های که بر روی آب راه می روند :

R, R2, O, R1, L2,# , R1, R2

روشن شدن چراغ سبز :

R, R1, U, L2, L, R1, L1, R1, R1

تمام ماشین ها تبدیل به ماشین های اسپورت می شود :

U, L1, R1, U, R, U, X, L2, X, L1

کم کردن ترافیک :

X, D, U, R2, D, V, L1, V, L

افزایش قابلیت های تاکسی :

U, X, V, X, V, X, #, #, R2, R

پارتی های ساحلی :

U, U, D, D, #, O, L1, R1, V, D

حالت دلغک :

V, V, L1, #, #, O, #, D, O

ماشین های که پرواز می کنند :

#, D, L2, U, L1, O, U, X, L

قایق های که پرواز می کنند :

R2, O, U, L1, R, R1, R, U, #, V

ماشن های نامرعی :

V, L1, V, R2, #, L1, L1

+ نوشته شده توسط سجاد در دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 و ساعت 12:21 |


Powered By
BLOGFA.COM


وبلاگ